Spaans leren op elk niveau

Het lesprogramma van Suarez Spaanse Taal is gebaseerd op de normen van het Europees Referentiekader van de talen van de Raad van Europa (ERK)
De niveaus van het ERK zijn voor spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid.

Er zijn verschillende niveaus vanaf A1 t/m C2.
Básico, Intermedio, Avanzado, Superior. Ook ¨Perfeccionamiento¨
A1 Básico. A2/ B1 Intermedio. B2/C1 Avanzado. C2 Superior.
De lessen zijn een voorbereiding op de examens van DELE.

Een standaard taalcursus bestaat uit 10 lessen van 75 minuten per les.

 
Ook geef ik Spaanse les aan kinderen.
Wilt u meer informatie neemt u dan contact met mij op via telefoonnummer 0615649076.

 
Suarez Spaanse Taal bevindt zich in Tilburg en er worden lessen gegeven voor bedrijven in de Randstad, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Voor groepen en privé studenten worden cursussen georganiseerd in Noord Brabant.
Wij geven taalcursussen op elk niveau.